лэжьыгъэ

каб. работа (къулыкъу, ӏофы // ӏуэху, ӏофшӏэн // ӏуэхущӏэн)
каб. занятие, труд (ӏофы // ӏуэху)
каб. продукт, результат труда, произведение, изделие (ӏэуж / ӏэужь)

к.-з. зерно, хлеб

зап.-ад. урожай (гъажъо // гъавэ)


## лэжьыгьэ