пӏастэ

зап.-ад.  // каб. 


паста


ср.: абаз. баста́, абх. абысҭа - мамалыга, кар.-бал. баста


ключевые слова: п1астэ, пlастэ, пiастэ